Debattforum :: Hultsfreds kommun

Regler för debattforum!


Frågor eller synpunkter som lämnas här ska vara av politisk karaktär.

Inläggen får vara anonyma. Inlägg kan refuseras i sin helhet om någon del av inlägget bryter mot reglerna.

Alla inlägg kontrolleras av moderator innan de publiceras.

Olagligheter som hets mot folkgrupp, förtal och ärekränkning publiceras inte. Samma sak gäller nonsens och reklam. Inläggen får inte heller innehålla personangrepp eller sådant som är kränkande för enskilda eller grupper.

• Debatter kan tas bort efter tre månader.
• Moderator kan sätta streck i debatten.
• Inläggen bör beröra sådant som kommunen har hand om.
• Moderator kan stryka i långa inlägg.
• Moderator kan refusera inlägg som inte för debatten framåt.

Nedan ser du en förteckning över de forum som finns tillgängliga. Klicka på respektive forum för att komma till forumets debatter.

Forum Beskrivning Senaste Inlägg

Barnomsorg & skola

Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning etc

2018-04-06 09:31

5

Demokrati & politik

Demokratifrågor, det politiska systemet etc

2018-09-13 08:35

14

Gator & parker

Gator, vägar, parker, planteringar, lekplatser, det offentliga rummet

2018-08-01 13:54

33

IT & bredband

Bredbandsutbyggnad, informationsteknik, stadsnät

_

0

Kommunikationer

Järnväg, buss, större vägar, flyg etc

2018-04-10 11:36

7

Kultur & Fritid

Konst, teater, lokalhistoria, idrottsanläggningar, turism etc

2018-10-12 10:05

23

Miljö & Bygg

Miljö, hälsoskydd, bygg, byggnadsvård, översiktplanering

2018-04-09 11:57

33

Öppet Forum

För frågor och diskussioner som inte passar in i övriga forum

2018-12-10 18:48

81

Socialtjänst

Äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, droger

2017-08-28 07:09

2

Hultsfreds kommun

:: senaste inläggen


Christmas! under Öppet Forum 2018-12-10

Kulturdefenition. under Kultur & Fritid 2018-10-12

Samarbete under Demokrati & politik 2018-09-13

Fler nya inlägg...

Fritextsökning:

Datumsök:

Har du några frågor eller synpunkter på forumet är du välkommen att kontakta oss!Copyright © Digital Fox HB 2003. All rights reserved