Debattforum :: Hultsfreds kommun
e-demokrati -> Barnomsorg & skola -> Öppningstider Barnomsorg

Barnomsorg & skola

Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning etc

Rubrik Inlägg Utskriftsvänlig version :: alla inlägg

Svar till: Öppningstider barnomsorg

Pär Edgren, ordf BUN

Inlagd: 2019-01-17 07:26

  • Kontrollerat av: Emma Sellbrink 2019-01-17 07:28

Hej
Ja det stämmer att det finns en förskola på varje ort som öppnar innan kl 6.30. I Hultsfred är det Oredan som öppnar tidigare för de vårdnadshavare som har behov av det på grund av förvärvsarbete.
Sen beslutet togs om förskolornas öppettider har kommunen även infört omsorg under kvällar och helger eftersom det har funnits ett behov av det hos vårdnadshavarna i kommunen
Det vi kan göra nu är att undersöka behovet av tidigare öppettider i Hultsfred samt vilka möjligheter kommunen har att göra en eventuell förändring inom befintlig budget
Undersökningen får visa vilket behov som finns

Med vänlig hälsning
Pär Edgren
Ordf. BUN

Öppningstider Barnomsorg

Ronny Palm

Inlagd: 2019-01-11 09:17

  • Kontrollerat av: Emma Sellbrink 2019-01-11 09:43
  • Vidarebefordrat till:
    Pär Edgren (Ordförande barn- och utbildningsnämnden (M)) 2019-01-11 09:38

Kommunen har endast 1 förskola i Hultsfreds tätort som öppnar tidigare än 6.30. Med tanke på de köer och andra orsaker bör man ompröva detta och låta behovet styra på samtliga förskolor. Arbetar man inom bl.a vård och omsorg börjar man oftast så att lämning på morgon inte är möjlig på dessa förskolor och samtidigt hinna till sitt arbete, där andra människor är beroende av en. Att samla alla barn som har föräldrar som arbetar oregelbundet på en förskola måste anses orimligt och ohållbart. När barn dessutom har särskilda behov och att ett barn riskerar att fara illa av att byta förskola kan man inte anse att kommunen arbetar för barnens bästa.
Ska man dessutom byta förskola kan detta ske efter ansökan 1 gång/år vilket innebär att vid ändrade förhållande kan få en ohållbar situation i 1 år utan att ens vara garanterad att få en förflyttning av plats
med den kris som dessutom råder med kompetent, utbildad personal inom omsorgen bör kommunen börja tänka på den personal man redan har
Att få till en förändring genom att prata med någon förskolechef är fullständigt meningslöst då man bara hänvisar till politiska beslut.

Hultsfreds kommun

  Nytt inlägg

:: senaste inläggen


Lika för alla elever. under Barnomsorg & skola 2019-05-20

Hultsfreds handelsplats under Öppet Forum 2019-05-17

EU-topp och traktamente! under Demokrati & politik 2019-05-14

Fler nya inlägg...

Fritextsökning:

Datumsök:

Har du några frågor eller synpunkter på forumet är du välkommen att kontakta oss!Copyright © Digital Fox HB 2003. All rights reserved