Debattforum :: Hultsfreds kommun
e-demokrati -> Socialtjänst -> Heltid som norm

Socialtjänst

Äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, droger

Rubrik Inlägg Utskriftsvänlig version :: alla inlägg

Svar till Lena Hjelte

Per-Inge Pettersson
per-inge.pettersson@
hultsfred.se

Inlagd: 2017-08-27 14:16

  • Kontrollerat av: Emma Sellbrink 2017-08-28 07:09

Heltid som norm, anser vi precis som Sveriges kommuner och landsting, är viktigt för jämställdhet och att vi dessutom kan få personal till omsorg och äldreomsorg.
Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön för de anställda och är lyhörda för personalens synpunkter. T.ex. är bättre bilar till hemtjänsten med i nästa års budget. Jag har givande möten med Kommunals företrädare där vi bl.a berör arbetsmiljön.
Hultsfreds kommun följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron, då frågan är viktig för både arbetsgivare och arbetstagare. I dagsläget kan vi konstatera att deltidsanställda har en högre sjukfrånvaro än heltidsanställda. Hultsfreds kommuns olika förbättringsarbeten sker i nära sammarbete med personalen och dess företrädare. Ett sammarbete som är mycket viktigt då vi gemensamt ska möta fler invånare som är äldre-äldre och med ett ökat behov av äldreomsorg.

Hälsningar
Per-Inge Pettersson
socialnämndens ordförande

Heltid som norm

Lena Hjelte

Inlagd: 2017-08-18 10:23

  • Kontrollerat av: Emma Sellbrink 2017-08-18 10:42
  • Vidarebefordrat till:
    Per-Inge Pettersson (Socialnämndens ordförande (C) ) 2017-08-18 10:42

Heltid som norm

Ja, det kan man läsa i dagens Vimmerbytidning att socialnämnden i Hultsfreds kommun har infört.
Syftet skulle vara att ”möta framtidens rekryteringsbehov , skapa ett mer jämställt samhälle och att skapa möjligheter för anställda en bättre lön. Och därmed också pension.”
Socialnämndens ordförande, Per – Inge Pettersson, säger att detta skulle kunna leda till mindre sjukskrivning.
Det står ingenting om huruvida heltidsarbetet även i fortsättningen kommer att omfatta 37 timmars arbetsvecka, något som kommer att vara avgörande om denna ändrade norm kommer att bli lyckosam för kommunen.

Självklart måste det vara rimligt att kunna försörja sig på sitt yrke, men skall man behöva slita ut sig fysiskt och psykiskt för detta i dagens samhälle?

Vilken kunskapsmässig grund har man för beslutet? Det kan man undra eftersom forskning visar att hemtjänstarbetet är så krävande psykiskt och fysisk att det är svårt att orka med en heltidstjänst enligt den definition som gäller idag och som för Hultsfreds kommun innebär 37 tim arbetsvecka. Vill man göra yrket attraktivt och säkerställa en god tillgång på arbetskraft så måste antingen arbetstiden för en heltidstjänst innebära 30 tim arbetsvecka som max eller att man inför ett så kallat 3 + 3 – system. Annars kommer problemen att hopa sig!

Källor:
Franssén, Agneta (2000). Omsorg i tanke och handling: en studie av kvinnors arbete i vården. Lund.
Gustafsson, Rolf & Szebehely, Marta (2005). Arbetsvillkor och styrning i äldreomsårgens hierarki: en enkätstudie bland personal och politiker. Stockholm.
Hansson,H. & Arnetz, J. (2008). Nursing staff competence, work strain,stress and satisfaction in elderly care: A comparison of home – based care nd nursing homes. Journal of Clinical Nursing, 17 (4), pp 468 – 481.
Lundberg, Ulf& Wentz, Görel (2004). Stressad hjärna, stressad kropp: om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa.Stockholm.
Lundgren, Dan; Ernst – Bravell, Marie; Kareholt, Ingemar (2016). Leadership and the psychosocial work environment in old age care. International Journal of Older People Nursing. March 2016, Vol. 11(1), pp 44 – 54.
Sörensdotter, Renita (2008). Omsorgsarbete i omvandling: genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten. Diss.Stockholm: Stockholms universitet , 2008.


Venskögle 2017.08.18

Lena Hjelte
Agronomekonom, Fil.kand.Hultsfreds kommun

  Nytt inlägg

:: senaste inläggen


Midsommarfirande! under Kultur & Fritid 2018-06-21

Hultsfreds svikande innevånarantal under Öppet Forum 2018-06-18

Eldningsförbud under Öppet Forum 2018-05-24

Fler nya inlägg...

Fritextsökning:

Datumsök:

Har du några frågor eller synpunkter på forumet är du välkommen att kontakta oss!Copyright © Digital Fox HB 2003. All rights reserved